Afspraak – Tandarts Daniëls – Almelo

Afspraak

Bij Tandartspraktijk Daniëls kunt u terecht op afspraak. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is.

Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden.

Het is handig om bij een bezoek direct de volgende afspraak  in te plannen. U voorkomt daardoor een wachttijd.

Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Wanneer u ons belt met een pijnklacht voor 10 uur dan kunt u over het algemeen dezelfde dag nog bij ons terecht. Wij verwachten dat u zich aanpast aan onze agenda. Belt u na 10 uur dan kan het zijn dat er een afspraak gemaakt kan worden voor de volgende dag.

In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

Uiteraard kan het voorkomen dat u op het moment van een afspraak verhinderd bent. Laat ons dit alstublieft tijdig weten, minimaal 24 uur van tevoren, zodat wij een iemand anders blij kunnen maken met een afspraak op korte termijn. Wij willen u vragen, bij voorkeur, uw afspraak telefonisch te annuleren. Alleen in het weekend kunt u via de e-mail uw afspraak annuleren. Denkt u er aan dat het niet tijdig afmelden van uw afspraak betekent dat wij de kosten van uw afspraak tot 100% in rekening kunnen brengen.

Als extra service krijgt u een dag voor uw afspraak een herinnering per SMS. Geeft u uw juiste mobiele telefoonnummer aan ons door om gebruik te maken van deze gratis service. Deze service ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen.

Te laat of niet nakomen van uw afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de geplande behandeling niet geheel kan worden uitgevoerd of zelfs geannuleerd moet worden wegens tijdgebrek. Het niet nakomen van uw afspraak betekent dat wij de kosten van uw afspraak tot 100% in rekening kunnen brengen.

Indien u herhaaldelijk te laat komt en/of een afspraak niet nakomt, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven. Wij zullen u dan verzoeken een andere tandarts te zoeken.

Uw Tandarts in Almelo

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op